Medezeggenschapsraad Kindcentrum Aelse

De MR van KC Aelse
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad en deze bestaat uit zowel ouders van leerlingen als personeelsleden van de school. De medezeggenschapsraad praat mee over van alles wat met de school te maken heeft en belangrijke besluiten moeten volgens de wet zelfs worden voorgelegd aan de MR.
Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school.
 
De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bevoegd gezag van de school (directie, bestuur). Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht; dit is vastgelegd in het MR-reglement van de school.
Zie ook https://www.infowms.nl/ voor meer informatie over de WMS.
 
De medezeggenschapsraad van KC Aelse bestaat uit 5 ouderleden en 5 personeelsleden, en samen denken, praten en beslissen ze dus mee over allerlei zaken die met het beleid van de school te maken hebben.
 
De MR van KC Aelse komt ongeveer 6 à 7 keer per jaar bij elkaar. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris in overleg met overige leden en de directie. Vergaderingen zijn overigens altijd openbaar toegankelijk en worden op ISY aangekondigd.
Uiteraard is de MR ook via e-mail bereikbaar, maar u kunt ons ook rechtstreeks aanspreken als er zaken spelen die u graag bij ons kwijt wilt. Het is niet altijd zo dat de MR een rol kan spelen in hetgeen u bespreekbaar wilt maken: afhankelijk van wat er speelt en of het al dan niet een individuele situatie betreft is soms de directe leerkracht, directie of ouderraad een betere optie. De MR staat in elk geval altijd open voor uw feedback, en helpt u graag verder. De MR is via e-mail bereikbaar: mr.kcaelse@kindante.nl
 
De leden van de MR van KC-Aelse
De personeelsgeleding bestaat uit:
  • Theresi Dresen; afgevaardigde GMR-platform Kindante, leerkracht jaargroep 1/2
  • Hilde Hendrikx; secretaris, leerkracht jaargroep 2, schoolopleider
  • Tahnée Smeets; onderwijsassistent jaargroepen 5
  • Ester Schulz; leerkracht jaargroep 3
  • Rob Smeets; leerkracht jaargroep 7
De oudergeleding bestaat uit:
  • Richard Claassen; vicevoorzitter, ouder van Stijn (gr 7) en Fenne (gr 5)
  • Bart Pepels; ouder van Luc (gr 5) en Tim (gr 2)
  • Ines op den Kamp; ouder van Lux (gr 1)
  • Bart Meuffels; ouder van Chiel (gr 3) en Jop (bijna gr 1)
  • Mario Vos; voorzitterouder van Shania (gr 6) en Tarja (gr1)
         

"EEN PLEK WAARIN KINDEREN PRECIES KRIJGEN WAT NODIG IS OM TE GROEIEN EN TE BLOEIEN"

Kindcentrum Aelse is het bruisende, educatieve centrum van Elsloo. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Neem contact op