Groeien met je hart en hoofd

Respect

Veiligheid

Openheid

Eigenheid

Welkom bij Kindcentrum Aelse!

KC Aelse wordt gekenmerkt als ‘een kindcentrum met een hart’. Kinderen, teamleden en ouders zijn het kloppend hart. Al deze betrokkenen weten vanuit dit hart hoe je op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Ons basisonderwijs biedt een sterk fundament als voorbereiding op de veranderende maatschappij. Kijkend naar onze organisatie zien we kennisbronnen rond kinderen: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders, lokale en regionale kennisinstellingen, bedrijven en specialisten. 

Binnen het Kindcentrum zien we professionele teamleden die -naast instructie op maat- coördineren, coachen en begeleiden. De individuele leerlingen met hun behoeftes, talenten en competenties zijn uitgangspunt, evenals het verwerven van eigenaarschap. Wij realiseren een veilige omgeving, met een ‘durf te vragen’ cultuur en bieden kinderen aan wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. We leren door elkaar te helpen. 

Wij geven ons onderwijs vorm door kinderen te laten leren in een rijke context. Dat betekent dat leren op meer plekken gebeurt dan alleen in het klaslokaal. We schromen niet om naar buiten te gaan. Zowel om de school als verder daarbuiten gaan we samen op verkenning om te ervaren en te leren. We gebruiken buitenonderwijs voor klassen en het individuele kind om bewegen, spelen en cognitie goed samen te brengen. Deze ontwikkeling zetten we de komende jaren voort, ook door onze schoolpleinen steeds meer om te toveren tot vergroende leerrijke speelomgevingen. 

We schromen ook niet om buiten naar binnen te halen. Ons thematisch onderwijs is daar ook volledig op gestoeld. Hierin staat het vragen, verkennen, ervaren, experimenteren centraal en leren kinderen ook te reflecteren op het resultaat. We gebruiken hiervoor de structuur van VierKeerWijzer. 

Er is nog meer over onze school te vertellen, maar dat gaat het best als je dit komt ervaren. Wij heten je van harte welkom om ons echte verhaal te zien en te beleven. 

We werken nauw samen met onze kindpartners

 

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Pinkeltje en de paddestoel

Kinderdagverblijf 

Kinderdagverblijf Aelse

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Aelse

Lees hier meer over onze kindpartners

Nieuws

Agenda