Onze locaties

Ons onderwijsaanbod is verdeeld over 2 locaties. De kindpartners zitten samen in 1 gebouw.

De leerlingen van de basisschool zijn over twee gebouwen verdeeld. De kinderen van groep 1 t/m 4 zitten in de onderbouw op de Mgr D'Arbergstraat. De bovenbouw leerlingen (groep 5 t/m 8) krijgen onderwijs op de locatie Bandkeramiekersstraat. Wij zijn heel blij dat we de kinderen zoveel ruimte kunnen bieden waar ze met leeftijdsgenoten kunnen leren, spelen en ontwikkelen.

Beide school-locaties zijn door het sociaal inclusie panel van de gemeente Stein geïnspecteerd op toegankelijkheid voor minder valide mensen. Al onze gebouwen zijn goed toegankelijk met als aandachtspunten de hellingbaan bij de onderbouw en de hoofdingangen op beide locaties die geen elektrische deuren hebben. Hiervoor wordt aan oplossingen gewerkt.

Locatie onderbouw
Locatie bovenbouw
Kindpartners