Formulieren

Aanvraag verlof

Als u uw kind inschrijft op school conformeert u zich aan de regels van de leerplicht en dient het kind ook aanwezig te zijn. In uitzonderlijke gevallen kunt u verlof aanvragen. De formulieren hiervoor treft u hieronder aan.  
 

Vakantieverlof

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

 

Bijzonder verlof

Ook kan het voorkomen dat u een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging heeft of dat uw kind afwezig is  wegens een huwelijk of uitvaart. Ook hiervoor dient u het schoolhoofd vooraf toestemming te vragen. 

 

Vervoersverklaring

Bij aanmelding vult u een vervoersverklaring in. Mocht u deze willen wijzigen dan kunt u dit middels onderstaand formulier doen. 

 

 De formulieren mag u inleveren bij de administratie op de Bandkeramiekersstraat 8 of mailen naar administratie.kcaelse@kindante.nl.