Aanmelden

Wat fijn dat u belangstelling heeft om uw kind aan te melden op ons kindcentrum want de keuze voor de juiste school voor uw kind(eren) is niet de makkelijkste!

 

De keuze voor de juiste school voor uw kind(eren) is niet de gemakkelijkste. Daarom stellen wij alle belangstellende ouders in de gelegenheid om een afspraak met het aanspreekpunt van de locatie onderbouw te maken voor een oriënterend gesprek en een (individuele) rondleiding door het schoolgebouw. Als ouders de keuze gemaakt hebben om hun kind op onze school te plaatsen, wordt hen verzocht het aanmeldingsformulier (met onder andere persoonsgegevens) in te vullen en school toe te zenden. Dit formulier ontvangt u tijdens het oriënterende gesprek.

 

Start uw kind in het nieuwe schooljaar op de basisschool?

Meld uw kind dan vóór 1 maart aan.  

 

Kinderen mogen op ons kindcentrum de dag na hun 4e verjaardag starten. Als uw kind ongeveer 3 jaar en 10 maanden oud is, maakt de groepsleerkracht een afspraak voor een zogeheten intakegesprek met u als ouders (en het kind). Tijdens dit gesprek komen organisatorische zaken aan de orde en worden in overleg oefenmomenten gepland voor uw kind. Daarnaast zullen er enkele administratieve zaken worden besproken en afgehandeld. Het is van belang dat wij als school bij aanmelding alle benodigde gegevens over het functioneren van uw kind ontvangen. Zo kunnen wij zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelbehoeften van het kind. Er zal om die reden aanvullend aan het administratieve gedeelte aan u gevraagd worden het 'Dit ben ik'-formulier in te vullen.Indien uw kind gebruik maakt van de peuteropvang bij Spelenderwijs of MIK is er een mondelinge en/of schriftelijke overdracht van de pedagogische medewerker naar de leerkracht over uw kind. Hier zult u als ouder(s) eerst om toestemming gevraagd worden en zal de pedagogisch medewerker de informatie die over uw kind gedeeld wordt ook eerst met u bespreken.De directeur, het aanspreekpunt en groepsleerkracht functioneren als contactpersoon, tot de gewenningsperiode begint. Vanaf dat moment lopen de contacten via de groepsleerkracht, die zeker in de eerste weken extra aandacht aan de nieuwkomer schenkt.  De kinderen worden ingeschreven op de dag dat ze vier jaar worden, of de eerste schooldag erna.

 

Contactgegevens  locatie onderbouw:        

Contactpersoon/aanspreekpunt: Rick Roelofs (directeur), Hilde Hendrikx (bouwcoördinator)
Email: aanmelden.kcaelse@kindante.nl
Adres: Mgr d'Arbergstraat 10, 6181 CX Elsloo
Telefoonnummer: 046 4371823

 

Zit uw kind al op een andere school dan treedt er een protocol in werking dat terug te vinden is in onze schoolgids.