Ouderparticipatie

Binnen onze school vinden we het heel belangrijk dat ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de activiteiten. De betrokkenheid is zichtbaar op verschillende terreinen: hulpouders die deelnemen aan (buiten)schoolse activiteiten, oudervereniging (OV) en medezeggenschapsraad (MR).

 

Ouderbetrokkenheid in ons onderwijs vinden wij heel belangrijk. Elke groep heeft een contactouder. Ouders kunnen zich aanmelden via deze contactouder voor allerlei onderwijsgerelateerde ondersteuning (hulp bij thematisch werken, lezen, vervoer naar een activiteit enzovoorts). Diverse evenementen zouden zonder ouderassistentie niet, of slechts in een zeer afgeslankte versie, kunnen plaatsvinden. De organisatie van deze activiteiten ligt bij het team in samenwerking met de oudervereniging. Ouderhulp functioneert alleen optimaal als assisterende ouders, groepsleerkrachten en kinderen weten wat van elkaar verwacht wordt.