Oudervereniging

De oudervereniging heeft als doel om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen en het kindcentrum, om zo de belangstelling en betrokkenheid van ouders bij het kindcentrum te bevorderen.

 

De oudervereniging organiseert diverse activiteiten, waarbij de hulp van de ouders en het personeel wordt ingeroepen. Hierbij kunt u denken aan onder andere een herfstactiviteit, Sinterklaas, excursies, lezingen, carnaval, traktaties, schoolfotograaf, sportactiviteit en eindactiviteit. U kunt zich als ouder opgeven om te helpen bij de diverse activiteiten.

De oudervereniging vraagt aan onze ouders een vrijwillige bijdrage voor de bekostiging van allerlei culturele en schoolse activiteiten, de zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor de extra uitgaven die het schoolbestuur niet vergoed krijgt door de overheid en wordt besteed aan het organiseren van allerlei activiteiten. Deze activiteiten, zoals carnaval, sinterklaas, schoolkamp enz., dragen allemaal bij aan de sfeer, gezelligheid en de saamhorigheid van de school.

De OV is bereikbaar via: ov.kcaelse@kindante.nl