Voor ouders

Binnen onze school vinden we het heel belangrijk, dat ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de activiteiten. De betrokkenheid is zichtbaar op verschillende terreinen: hulpouders die deelnemen aan (buiten)schoolse activiteiten, oudervereniging (OV) en medezeggenschapsraad (MR). 

Verder vindt u hier meer informatie over het aanmelden van uw kind en verzuim- en verlofregelingen.