Onze visie

Wij zijn kindcentrum Aelse, dat het hart vormt van een ecosysteem waarin kinderen precies krijgen wat nodig is om te groeien en te bloeien. Daarom is onze slogan: Groeien met je hart en hoofd. Kindcentrum Aelse is de plek en het onderwijsmodel waar we uitgaan van individuele kinderen, hun behoeftes en talenten. Wij zien graag kinderen met eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing die hun eigen gedrag kunnen evalueren en bijstellen vanuit gezamenlijke principes en waarden.

Wij zijn één gezamenlijk kindcentrum en bieden innoverend basisonderwijs aan dat bepalend is voor alle elementen van de school. Wij denken aan kennisbronnen rond kinderen, waardoor kinderen een adaptief arrangement krijgen aangeboden. Op elk gewenst moment in hun ontwikkeling. Wij realiseren een veilige omgeving, met een 'durf te vragen' cultuur en bieden kinderen aan wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Wij zijn een school waar onderzoek en leren centraal staat en waar er zorg is voor ieder kind. Meer hierover kunt u lezen in de schoolgids. Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Meer informatie over passend onderwijs is te vinden op de website.